Kalite Politikamız

  • Yasalara ve mevzuata uygun çalışma anlayışı,
  • Maliyet verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunumu,
  • Vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeyen çalışma anlayışı,
  • Sürekli ve ölçülebilir iyileştirmeler sağlayan hizmet profili,
  • Çevre duyarlılığı bilinci ile bireysel ve toplumsal beklentileri karşılama,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları destekleme,
  • Hemşirelik hizmetlerinin sunumunu, “Toplam Kalite Yönetimi” felsefesini esas alarak gerçekleştirme.